Haptotherapie

Haptotherapie neemt een eigen plaats in binnen de gezondheidszorg. Het is een persoonsgerichte therapie die zich bezighoudt met de zelfontwikkeling van de mens. Het gaat hierbij om de bewustwording van de natuurlijke verbondenheid tussen je voelen, denken en handelen. Dit in relatie tot anderen en je omgeving.

Haptotherapie kun je zien als een ontdekkingsreis door je eigen lichaam, waarbij je zicht krijgt op je (overlevings-) patronen maar ook op je blinde vlekken en je blokkades. Het (h)erkennen hiervan kan verwarring geven tussen wat je voelt en denkt èn wat je denkt te voelen. Doordat je al gidsend en bevestigend aangeraakt wordt leer je hier verandering in aan te brengen.

Haptotherapie heeft te maken met het bewust worden van dat wat in je lichaam aan ervaringen is opgeslagen. Het is geen snelle zelfontwikkeling. Het haalt je eigen stille, diepe en vaak onbewuste gevoelservaringen voorzichtig naar de oppervlakte, je bewustzijn. Waar woorden tekort schieten of waar alles al is gezegd, vertelt jouw lichaam zelf over de gevoelde herinneringen. Een veel gebruikte metafoor is “Het lichaam als metafoor” te zien.

Hoe dan ook, je zult onverwachte dingen tegenkomen: durf je dit samen met mij te onderzoeken en aan te gaan? In haptotherapie krijg je zicht op je patronen en je blokkades. Met mij als therapeut, je (binnenhuis- en tuin-) architect kom je tot je plan van hoe jij in je huis wilt gaan wonen. Hoe jij je tuin wilt hebben en hoe jij omgaat met je omgeving. Jij besluit en draagt de eindverantwoording voor de start van je verbouwing of dat je mogelijk eerst aanvangt met opruimen.

Je kunt je aanmelden voor een vrijblijvende intake en kennismaking. Een verwijzing van huisarts, bedrijfsarts, werkgever of specialist is niet nodig.