Haptonomie

De haptonomie is een jonge stroming binnen de menswetenschappen die nog volop in ontwikkeling is. De essentie van de haptonomie is de ontwikkeling van het menselijk gevoelsleven met zijn mogelijkheden van groei en rijping tot een persoon die in staat is om menselijk levensgeluk te ervaren, te geven èn te delen. Met de term persoon bedoel ik hier een volwassen, autonoom mens die in zijn relatie tot anderen onvoorwaardelijk de verantwoording voor de gevolgen van zijn eigen gedrag en handelen op zich neemt, zelfbewust èn in overeenstemming met zijn authenticiteit.

Haptonomie is een holistische mensvisie met een natuurlijke verbondenheid tussen de cognitieve (waarneming, taal, denken) -, affectieve (gevoel; tasten, voelen en gemoed; stemming, emotie) – en gedragsmatige (handelen, doen) aspecten van de mens in zijn omgeving.

Haptonomie is een samenvoeging van de Oudgriekse begrippen: Hapsis & Nomos. Hapsis is het grondbeginsel van menselijk leven, het houdt in: de oertast, waarvan tast, gevoel, tact, gemoed, gevoelsbeleving en grond-intelligentie afgeleiden zijn. Nomos staat voor wetmatigheid, regel en/of norm. Hapto, stamt tevens af van het werkwoord Haptein wat betekent: ik raak aan, ik verenig, ik vestig een relatie, ik hecht mij aan…

Onze aangeboren levenskracht, onze oorspronkelijke aanleg tot (over)leven, wordt door het affectieve aanbod in haptonomische en haptotherapeutische begeleiding aangesproken. Zodoende kan het zich (verder) ontwikkelen naar en rijpen tot levenslust; het verlangen om te leven èn lief te kunnen hebben.

Het grondpatroon van de hapsis is èn blijft het (zich) openen naar het levensbevestigende, het goede. Dit is een innerlijke beweging die aan het denken voorafgaat. De ontwikkeling en rijping van dit menselijke vermogen wordt mede bepaald door het aanbod en de ervaringen in de vroege kinderjaren, wanneer de tederheid zich ontwikkeld: het kunnen ontvangen en geven èn daarmee de wederkerigheid in het contact. Voor het ontwikkelen, onderhouden en ook kunnen beëindigen van affectieve interacties, contacten en relaties is het zich in vrijheid kunnen openen, keuzes mogen, durven èn kunnen maken noodzakelijk. Alleen dan kan je het leven be-leven en wordt het geen óver-leven.

Haptonomie onderzoekt en beschrijft wat het lichaam verteld over de mens, zijn of haar innerlijke gesteldheid, omgeving en de relaties met anderen. De haptonomie vindt zijn toepassing overal waar mensen in contact komen of zijn: thuis, op het werk, tijdens het sporten, in het verkeer, in de supermarkt, etc.

Uitgebreide informatie vindt u op de pagina ‘haptonomie – de wetenschap‘.