Haptonomische werkbegeleiding

Haptonomische werk- en re-integratiebegeleiding kan preventief en/of curatief plaatsvinden. Dit kan iets voor je betekenen als je werkt met, voor of tussen andere mensen, bijvoorbeeld als je:
- relatie met anderen op de proef gesteld wordt,
- je werk mee naar huis neemt of in het weekend bij moet komen,
- je uitgevallen bent met een bore-out en/of met stressklachten of een burn-out,
- tegen bepaalde (werk-) taken opziet of iemand probeert te ontlopen (collega, chef),
- teveel piekert, slecht slaapt, etc…,
- merkt dat je eigen reageren niet in overeenstemming is met de situatie
waarop je reageert of als je dit van anderen (collegae) te horen krijgt.

Je leert tijdens deze sessies je klacht(en) en problemen bewust te ervaren in plaats van te bestrijden. Dit geeft je inzicht. Er wordt dus een appèl gedaan op de beleving van je klacht(en) en problemen. Enerzijds door gesprek, anderzijds door oefening en aanraking. Belangrijke vragen hierbij zijn:
- Welke lichamelijke sensaties en gevoelens voel je waar èn wanneer in je lichaam?
- Wat betekenen deze gevoelens voor jou èn wat doe je ermee of wat laat je achterwege?

Aan den lijve ga je ervaren wat er met je aan de hand is, hoe je met jezelf (èn met anderen in je werkomgeving) omgaat. Doelstellingen kunnen bijvoorbeeld zijn: leren luisteren naar de grenzen die je lichaam je aangeeft, deze leren (h)erkennen en bewaken; leren accepteren van datgene wat er is; verandering c.q. verwerking van ‘achterstallig’ emotioneel onderhoud en beheer; het loslaten van verankerde gedachten en/of te vaste structuren die in je leven hebben geleid tot je klacht(en) en problemen. Kortom, concrete ervaringen gaan je helpen te (her-) ont-dekken wat echt bij je past èn wie je werkelijk bent.

Intake gesprek
Je kunt je aanmelden voor een vrijblijvende intake en kennismaking. Een verwijzing van huisarts, bedrijfsarts, werkgever of specialist is niet nodig.